Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Personer

Bodil Pedersen
Peder Pedersen

Historier

Den store brand i Demstrup

Den 28. marts 1879 fandt en stor brand sted. Ned...

Forlig, 5. dec. 1870

Søren Hansen, Demstrup Hede, havde åbenbart være...

Gården på Vium Østermark forhexet

Om gården på Vium Østermark fortæller Evald Tang...

Hoppen var Stadde

Den 19. august 1870 købte Niels Christian Sørens...

Mageskifte

I lysgård-Hids herreders skifteprotokol, side 16...

Mageskifte

Peder Christian Pedersen byttede gård med Rasmus...

Mageskifte

Peder Christian Pedersen og Rasmus Olsen bytter ...

Skøde-overdragelse, Levring

Skøde ved overdragelse af slægtsgård fra Christe...

19-12-1816

Mageskifte

MAGESKIFTE. 1876 den 3. marts

Underskrevne gårdejer Rasmus Olsen af Vium i forening med beskikket kurator sognefoged Søren Christiansen sælger, mageskifter og endelig overdrager til husmand Peder Christian Pedersen af Demstrup min gård i Vium Østermark matr. nr. 22, hartkorn 2 tdr. i skp. 0 fjdk. 0 alb. og 41 d, 2 fjdk. i 114 alb. Pante­gæld 7200 kr., nemlig 6000 til Kreditforeningen, tinglæst d. 17. juni 1870 og 16. juli 1875 og 1200 til Søren Olsen, dateret 5. december 1875. Niels Christensen har ret til tvende skud - tørvemoser med vejfart, tinglyst d. 21. april 1843.
Køberen har samme dag givet Rasmus Olsen skøde på sin ejendom i Demstrup, matr. nr. 2b og 3e, hartkorn 1 fjdk. 2 alb. og 3 fjdk. 2½ alb.
For det stemplede papirs skyld ansættes den solgte ejendom til 18000 kr., og ejendommen i Demstrup til 10800 kr.

Kjellerup, den 1. marts 1876.
Rasmus Olsen. S. Christiansen
 

Dansk Slægtshistorie, 11-10-2003