DetailsGenealogical treePrinter-friendly treeDescendants

Genealogical Descendants of Rasmus Nielsen

18 persons

Ref.Name 
Rasmus Nielsen 1835 - 1914
- Bodil Kristensdatter 1835
Rasmus Nielsen 1873 - 1954
- Ane Jespersen 1878 - 1961
Frederik Nielsen 1913 - 1977
- Britta Vestergaard 1917
VI.K.2. Birgit Nielsen 1941
VI.K.2. - Tage Balle 1939
VI.K.2.a. Thomas Balle 1968
VI.K.2.a. - Jane Møller-Pedersen 1968
VI.K.2.a.1. Anders Balle 1999
VI.K.2.a.2. Astrid Balle 2002
VI.K.2.a.3. Asger Balle 2005
VI.K.2.b. Jens Balle 1970
VI.K.2.b. - Kristina Jespersen 1972
VI.K.2.b.1 Signe Balle 1998
VI.K.2.b.2 Frederikke Balle 2001
VI.K.2.b.3 Maja Balle 2003

 
 
Last names Parishes
First names Timeline