Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Opdateringer

marts

Anne Kaltoft
Grethe Kaltoft
Edith Simonsen
Dagny Nielsen
Bendt Jensen

januar

Justina Besserer

november

Cuno Sankey-Olsen
Camilla Sankey-Olsen
Hugo Mekhtarian
Karla Jørgensen
Benny Olsen

oktober

Heidi Bjerring

juni

Frederikke Balle

flere...

Et stamtræ, 
som næsten opdaterer sig selv

Den gamle slægtsbog

I ca. 1958 blev der, i samarbejde med slægten, udarbejdet en slægtsbog af Dansk Slægtshistorie i Kjellerup, og en ny blev trykt i 1981. Bøgerne var dyre, hvorfor mange i slægten ikke har et eksemplar og det er tvivlsomt at en ny vil dukke op.

Dansk Slægtshistorie i Kjellerup findes ikke længere.

Nutidens interaktive slægtsbog

Med denne hjemmeside håber jeg at vi kan holde liv i den gamle slægtsbog. Her kan opdateringer indtastes direkte på hjemmesiden. Ændringsforslag kan indtastes ved klik på link under personen. Disse forslag skal dog først vurderes af en redaktør.

Bliver du derimod oprettet som redaktør kan du ændre direkte i slægtsbogens data, og dine ændringer vil øjeblikkeligt være synlige.

Hver gren af slægten opfordres til selv at forske videre, men af pladshensyn begrænser Demstrup.net sig til:

Tilføjelser herudover ønskes pt. ikke. Du kan evt. oprette dit eget stamtræ ved at leje samme system. Klik her hvis dette er interessant.

Forhåbentlig vil der senere blive plads til disse ændringer.

Beskyttelse af følsomme data

Var det mig muligt, ville jeg spørge alle nulevende personer i slægten om tilladelse til at vise deres slægtsdata her på hjemmesiden. Dette ville desværre løbe sig op imod 1.500 personer, hvoraf jeg kun har kontaktoplysninger for ganske få.

Persondataloven giver mig dog tilladelse til at offentliggøre disse data, men et nej tak vil til enhver tid blive respekteret.
I så fald vil berørte data blive beskyttet med adgangskode, som udelukkende udleveres til slægten. Klik blot på konvolutten øverst til venstre, og skriv mig en mail herom. Husk at angive hvilke personer du ønsker beskyttet.

Du kan vælge om alle data, - eller blot datoer skal beskyttes. Besøgende skal dermed indtaste korrekt adgangskode for at kunne se disse data.

Stor opbakning

Heldigvis har langt de fleste været positive overfor ideen og endda bidraget med yderligere data. Følgende har bidraget med opdateringer, som du ikke finder i slægtsbogen:

Andreas Hougaard Nielsen
Anne Marie Laustsen
Anne Marit Pedersen
Arne Enggaard Rasmussen
Benny Tago Søgaard
Bente Christiansen
Bente Sylvest Søgaard Harritz
Bente Thisted Bagge Høeg
Betina Mekhtarian
Birthe Elisa Sørensen
Bjarne Isager  
Brian Nielsen
Cecilie Clemmensen
Charlotte Kirketerp Sørensen
Christian Krogsgaard
Christina Neigaard Hansen
Connie Alice Zepernick
Elisabeth Madsen
Gert Høeg
Grethe Jensen
Gudrun Pedersen Balle
Hanne Christiansen  
Hans Jørgen Jensen
Heidi Bjerring
Ida Marie Andersen
Inger-Marie Tind Christensen
Jan Poulsen
Janni Warming Nørgård

Jens Christian Krogsgaard
John Aalhøj Jensen
Johnny Kaltoft Nisted
Jørgen Balle Pedersen
Jørgen Morratz
Karsten Berthel Lund
Klaus Kaltoft
Kristina Bjerring Marloth
Kristina Vistisen
Laila Bjerring Levring
Lars Hedegaard Peitersen
Lone Morratz
Maja Brøndsgaard Gehrcke
Nicolai Parbst
Ole Hem
Poul Ernst Carlsen
Preben Isager Troelsen
Randi Bjerring Michelsen
Rene Krath Gorritzen
Svend Hugo Høgstrup
Svend Aage Olesen Søgaard
Tage Balle
Torben Schroll
Tove Nørgaard
Vagn Lihn Kristensen
Vera Solveig Hansted
Aase Møltoft Kristensen

Orientering om stamtræets brug

Find ønsket person ved opslag på efternavn, fødested (amt, herred, sogn) eller ved søgning øverst til højre.

Gem link til dine favorit-personer under bogmærker, så du hurtigt kan finde frem til dem igen ved fremtidige besøg. Din bogmærker gemmes da på din egen computer, og slettes først hvis du ikke har besøgt demstrup.net i tre måneder.

Personer er numereret efter slægtsled, på samme måde som i slægtsbogen. Efterkommere af Niels og Marie er nummereret med romertal. Slægtsled herefter numereres skiftevis numerisk og alfanumerisk, så f.eks. II.A.3.d., læst bagfra, er fjerde barn af tredie barn af første barn af andet barn af Niels og Marie.

Niels og Maries forfædre er numereret med negative tal så -1, -2, -3 og -4 hhv. er Niels' far og mor samt Maries far og mor. Herefter tilføjes a. og b. for hhv. fader og moder.

Forsk selv videre

Hvert slægtsled opfordres til selv at sørge for at nye slægtsled tilføjes samt nødvendig videre forskning.

Kontakt mig og få dit eget brugernavn og adgangskode, så du kan deltage i arbejdet.

 

Med venlig hilsen
Finn Gehrcke
finngehrcke.com

 


 
Billeder
Børn af Nielsine Katrine Nielsen og Ole Olesen Søgaard:
Olga forrest. Til højre ved siden af hende står Marie. Bagest fra højre ses Anna Lund Jensen, Julie, Mathilde, Dagmar Zepernick, Agnes, Bodil og Kresten.
(?) Hvem er Anna Lund Jensen?--- Datter af Inger og Jens Olesen, bror til Ole Olesen,altså
kusine til de øvrige, men opfødt sammen med dem, grundet moderens død mens Anna var 
spæd.
(??) Zebernach el. Zepernick?-- Zepernick er rigtig.Svend Aage Olesen Søgaard`s 70 års fødselsdag på "Salonen"i Viborg.
stående:Thomas Skou. Jonas Bach. Lone Sylvest Søgaard. Linda Sylvest Harritz. 
Bente Sylvest Harritz. Emil Sylvest Harritz. Henrik Harritz. Jens Kr. Christensen.
Jette Sylvest Søgaard. Aase Søgaard Nielsen. Sofie Søgaard Nielsen. 
siddende: Anna Sylvest Søgaard med Magnus Søgaard Skou. Svend Aage Søgaard. Bjarne Hass Nielsen.Fætter-Kussine-træf i Kjeldbjerg d. 5 maj 2007.
Bagerst fra venstre: Esper Nielsen, Villy Aaris, Kurt Jacobsen, Eva Jacobsen, Grethe Søgaard Høgstrup, Svend Hugo Høgstrup, Anna Søgaard, Frida Christiansen, Tove Poulsen
mellemste: Lis Aaris, Ester Kombak, Hartmann Jensen, Lilly Nielsen, Anni Riess, Bent Jensen, Grethe Hansen
Forreste: Sv.Aa. Søgaard, Elly ZepernickFra Johannes Morratz’s 80 års fødselsdag d. 25. november 1945.
Øverst fra venstre: Agnes, Peter Aarvang Morratz, Frederik Morratz, Åge Ganshorn, Knud Nielsen, Christian Morratz, Dagny Christensen.
Nederst fra venstre: Margrethe Morratz, Krestine Severine Pedersen, Johannes Morratz, Marie MorratzNogle af deltagerne i fætter- kusinetræffet 5 juni 2009. Fra venstre, Grethe og Hugo
Høgstrup, Lily Nielsen, Helle, krokone på Strandgården, Frida Christiansen, Anna Søgaard
Tove Poulsen, datter på kroen og hendes far, Michael Riess, søn af kusine Anni og afdøde
Karl Riess.