Peder 
 Bøjlund
 
  Peder 
 Rask
 
  Kirsten 
 Rask
 
  Jens 
 Bøjlund
 
  Gjertrud 
 Bøjlund
 
  Rasmus Rask    Jens Bøjlund    Anne Nielsdatter 


  Anders Rask    Anne Jensdatter 


 Rasmus Rask  Else Christensdatter  

 
Marie 
 Poulsen
 

   
Bodil   
   Pedersen
   
Søren   
   Nielsen
   
Ane   
   Jensen
   
Severine   
   Pedersen
   
Rasmus   
   Nielsen
   
Ane   
   Balle
   
Nielsine   
   Søgaard